நூறு கண்ட என் மஹாபெரியவா


ஶ்ரீ ராமஜயம்

நூறு கண்ட என் மஹாபெரியவா
பூரண ஆயுசு எனக்கும் வேண்டும் தா

பாதி வாழ்க்கை போயிட்டுதே மஹாபெரியவா
மீதில ஞான வேட்கை வீசிடுவாய் மஹாபெரியவா

பாவமூட்டைய உதறி தள்ளி  புண்ணியம் கூட்ட என் மனம் துள்ளி  அலைய வேண்டும்  என் மஹாபெரியவா

உன்னை மட்டுமே நினைக்கும்  பெரும்பேறு வேண்டும் என் மஹாபெரியவா

இந்த அனைத்தும் நடக்குமா அது உனக்கு மட்டும் தானே தெரியும் என் மஹாபெரியவா

ஒரு இச்சை இது மட்டும் மறுக்காம போடு பிச்சை

சதா மஹாபெரியவாபுராணம் படிக்க , கேட்க வேண்டும் , ஆனந்தம் ஸ்புரிக்க வேண்டும்,
மரணம் வரும் தருவாயில்
மஹாபெரியவாளான உன் ஸ்மரணம் வேண்டும். உன் திருவாய் மலர்ந்து என் முன்னே நீ இருக்க வேண்டும்

பசியோடு இரு கையேந்தி நிற்கிறேன்
புசிக்க இல்லை எந்நாளும் உன்னை பூஜிக்க அது உனக்கு தெரியாதா என்ன?
வேதநெறியான பொருளே பிச்சைக்காரனுக்கு தாக்ஷண்யம் காட்டு ஶ்ரீ  தக்ஷிணாமூர்த்தி  ப்ரபோ !!! மனப்பாத்திரம் பார்க்காம பிச்சை போடு க்ருபோ !!

Advertisements