வேதஸாரத்தை கண்டார் சாரத்தில் !

2

ஸ்ரீ ராமஜயம்

சாரத்தில் சஞ்சாரம் செய்தபோது

வேதசாரத்தை கண்டார் !!!!

பரமகுரு அன்று பெற்றெடுத்தார் பரமனை – கண்டது

சுவாமிநாதனை  அன்றோ!

கலவையிலே நின்றார் மனக்கவலை அகன்று ,

உலகுக்கு ஈன்றார் ஞான சாகரத்தை அன்று !!

ஆதி குரு வினவினார் “கிம் ஸம்சாரே  ஸாரம் ?” எனக்கு

அந்தி வரை அவர் திருவடி மலர் துணை என்ற நினைப்பே போதும் …இது மட்டுமே  ஸாரம் !!! இது மட்டுமே   ஸாரம்!!! இது மட்டுமே ஸாரம் !!!

ஸ்ரீ மஹாபெரியவா திரு அடி மலர் துணை

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s