ஶ்ரீ பெரியவா உபவாசம்


ஶ்ரீ ராமஜயம்
ஶ்ரீ மஹாபெரியவா போற்றி
இன்று நான் ஶ்ரீ பிரதோஷம் மாமா பேரன் ஶ்ரீ ஶ்ரீராம் கொடுத்த “தந்தது உன் தன்னை கொண்டது என் தன்னை” என்ற மாணிக்கவாசகரின் வைர சொற்களில் அமைந்த புத்தகம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் …first chapterரிலேயே லயித்து விட்டேன் .

ஶ்ரீ மஹாபெரியவா ஏகாதசியன்று நிர்ஜலம் .அது நம்முள் பலர்க்கு அறிந்து இருக்க வாய்ப்பு உண்டு..ஏகாதசிக்கு அடுத்து ஸ்ரவண துவாதசி என்றால், இரண்டு நாளும் நிர்ஜலம் , ஸ்ரவண துவாதசிக்கு அடுத்து சிவராத்திரி வந்தால் மூன்று நாளும் நிர்ஜலம் ..இது சிலர் அறிய வாய்ப்புண்டு …

நிர்ஜலம் – நீர் கூட நாவில் படாமலிருக்கும் ஆசார அனுஷ்டானம்…

இந்த 2-3 நாட்கள் நிர்ஜலம் மடத்து தொண்டர்களுக்கு அரிதான நிகழ்ச்சி இல்லை.. நவராத்திரி ஒன்பது நாளும் நிர்ஜலமாகத்தான் இருப்பார். சில சமயம் 22 நாட்கள் (ஆந்திராவில்) 15 நாட்கள் (காஞ்சியில்) பலமுறை நம் ஶ்ரீ மஹாபெரியவா அனுஷ்டித்திருக்கிறாராம்..இதுவும் அணுக்கத்தொண்டர்கட்கு அரிதான சம்பவம் இல்லையாம் …

ஶ்ரீ மஹாபெரியவா, ஒரு அவதாரம், என்று  அவர் ஸ்தூல சரீரம் பூண்டுஇருக்கும் வரை, உணராமல் இருந்த துர்பாக்கியசாலிகளான நமக்கு மட்டும் இது வியப்பான சமாசாரம்.

தர்மத்திற்கு இலக்கணமாக இரு அவதாரம்.. ஶ்ரீராமாவதாரம், ஶ்ரீமஹாபெரியவா அவதாரம் .  இவர் ஸர்வஞன் ஸர்வவ்யாபி என்பதனால் இப்பொழுதாவது அவரை உணர அந்த காருண்ய மூர்த்தி நமக்கு அனுக்ரஹம் பண்றார். அதனால் நாமும் பாக்கியசாலிகளே!
ஶ்ரீ மஹாபெரியவா திருவடி மலர் துணை…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s